Donate

Niet meedoen aan onze activiteiten ? Overweeg dan om onze doelen en visie te steunen. Not joining our activities ? Please consider supporting our goals & vision. Thank you !

Amount:


Over Es Quint

Delen & Geven,

De betekenis van Es Quint is de veelomvattende diepgang van het worden en de verlichting van het essentiële zijn. Daarom legt Stichting Es Quint de focus op wat haar doel is. De betekenis komt daarmee vanzelf naar voren. Kinderen zijn de beloften van de toekomst, maar een kind kunnen zijn en van daaruit de ontwikkeling naar zelfredzame volwassenheid is voor velen niet weggelegd. Factoren als lichamelijk beperking, geestelijke achterstand en sociaal/maatschappelijke onderdrukking staan een natuurlijke basale ontwikkeling van leven in de weg. Zonder hulp blijven deze omstandigheden erbarmelijk en intens verdrietig. 


De wereld verbeteren door bij jezelf te beginnen, is jammer genoeg een veelgebruikte tekst, maar nauwelijks een in praktijk gebrachte onbaatzuchtige bezigheid. Stichting Es Quint heeft zo haar eigen manier om een individu een startpunt te bieden. De maakbaarheid van de wereld om je heen ligt in je eigen handen. Door altijd het beste uit jezelf te halen, door te groeien als persoon, van jezelf te drijven en weer terug te veren, vol levenskracht, energie, enthousiasme en zelfvertrouwen, kun je een baken zijn voor anderen.

Wij mensen hebben de mogelijkheid om uiting te geven aan onze creativiteit; om te leren, om te ervaren, uit te proberen, op onderzoek uit gaan, om je grenzen te leren kennen of juist om over hordes heen te springen waarvan je dacht dat je die nooit zou kunnen nemen. Of om vol veerkracht weer op te staan na een enorme val en door te gaan; om selectief te zijn in de keuzes die je maakt in je leven; om prioriteiten te stellen; om je energie gelijkmatig te kunnen verdelen over die zaken, die je na aan het hart liggen; om blindelings op jezelf te kunnen vertrouwen! Waardeer deze bevoorrechte positie en deel je energie met anderen. DAT is de maakbaarheid van de wereld.

Non-Profit

De stichting heeft ten doel om vanuit een holistisch gedachte de kwaliteit van leven voor kinderen in minder bedeelde posities te verbeteren, door baten en opbrengsten te schenken aan goede doelen en projecten die de schenkingen van deze stichting rechtstreeks inzetten om dit doel te verwezelijken. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Sharing & Giving,

Es Quint Foundation has her focus on her main purpose. Children are the promise of the future, but to simply BE a child, and from there on develop into a self-reliant adult is not so simple for many in this world. Factors such as physical disability, mental disadvantage and social or emotional oppression will get in the way of natural development of basic life. Without help, these deplorable conditions are intensely sad.

 

Improve the world by starting within yourself, is unfortunately a common text, but hardly an executed practice of selfless activity. Foundation Es Quint has its own way to provide a starting point for any individual that is willing to help. The malleability of the world around you is in your own hands. By being the best version of you, to grow as a person, to drift astray and bounce back, be full of vitality, energy, enthusiasm and self-confidence and by sharing, you can be a beacon for others.


As humans, we have the ability to express our creativity, to learn, to experience, to try, to investigate, to set your own limits or to just jump hurdles you thought that you could never take. Or with full resilience rise up again after a huge fall and move on, to be selective in life’s choices, to set priorities; to evenly distribute your time and energy on those things that move your heart, to blindly rely on yourself! Cherish and appreciate this privileged position and the possibilities we have and share your energy with others. THAT is the malleability of the world !

 

Non-Profit

No part of the net earnings of the foundation shall inure to the benefit of, or be distributable to its members, trustees, officers, or other private persons, except that the foundation shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in the Statement of Purpose.

 

Donaties zijn welkom, maar het meedoen aan onze aktiviteiten is des te interessanter !!

We welcome your donations, but participating in our activities is even better !!

 

Schedule

No events

Media, Partners & Links